PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 02.01.2024
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2023
Poznámka: Distribúcia
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2023
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0064/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0111/2024/E mení rozhodnutie číslo 0105/2023/E [PDF]
Prenos
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0283/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0211/2024/E [PDF]
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: Distribúcia
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: