UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0219/2024/E mení rozhodnutie číslo 0227/2023/E [PDF]
Distribúcia
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0220/2024/E mení rozhodnutie číslo 0266/2023/E [PDF]
Distribúcia
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0206/2024/E mení rozhodnutie číslo 0229/2023/E [PDF]
Distribúcia
GGE distribúcia, s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0190/2024/E mení rozhodnutie číslo 0251/2023/E [PDF]
Distribúcia
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0181/2024/E mení rozhodnutie číslo 0238/2023/E [PDF]
Distribúcia
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0169/2024/E mení rozhodnutie číslo 0149/2023/E [PDF]
Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0168/2024/E mení rozhodnutie číslo 0142/2023/E [PDF]
Distribúcia
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0170/2024/E mení rozhodnutie číslo 0166/2023/E [PDF]
Distribúcia
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0165/2024/E mení rozhodnutie číslo 0138/2023/E [PDF]
Distribúcia
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0171/2024/E mení rozhodnutie číslo 0197/2023/E [PDF]
Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0188/2024/E mení rozhodnutie číslo 0199/2023/E [PDF]
Distribúcia
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0179/2024/E mení rozhodnutie číslo 0248/2023/E [PDF]
Distribúcia
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0167/2024/E mení rozhodnutie číslo 0139/2023/E [PDF]
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0166/2024/E mení rozhodnutie číslo 0140/2023/E [PDF]
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0176/2024/E mení rozhodnutie číslo 0174/2023/E [PDF]
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0186/2024/E mení rozhodnutie číslo 0193/2023/E [PDF]
Distribúcia
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0189/2024/E mení rozhodnutie číslo 0214/2023/E [PDF]
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0174/2024/E mení rozhodnutie číslo 0132/2023/E [PDF]
Distribúcia
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0177/2024/E mení rozhodnutie číslo 0169/2023/E [PDF]
Distribúcia
Danucem Slovensko a.s.
, Rohožník
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0178/2024/E mení rozhodnutie číslo 0162/2023/E [PDF]
Distribúcia