Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2018/E (PDF)
Distribúcia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0195/2017/E v znení rozhodnutia 11/14515/17/RR (pdf) mení rozhodnutie číslo 0016/2017/E (pdf)
Distribúcia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 23.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0194/2017/E v znení rozhodnutia číslo 15/14867/17/RR (pdf) mení rozhodnutie číslo 0017/2017/E (pdf)
Distribúcia
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.02.2017
Poznámka: Prenos
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.02.2017
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.02.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.02.2017
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.02.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.02.2017
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0162/2018/E (PDF)

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0202/2017/E v znení rozhodnutia 14/14798/17/RR (pdf) mení rozhodnutie číslo 0075/2017/E (pdf)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0207/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0027/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0208/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0031/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0204/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0029/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0206/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0022/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGA Slovakia s. r. o.
ul. Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom