BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0342/2017/E (PDF)
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0274/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0261/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0346/2017/E (PDF)
Distribúcia
AB Facility s. r. o.
Einsteinova 21, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0380/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0355/2017/E (PDF)
Distribúcia
UNICORN - ESK, s.r.o.
Poštová č. 58, Tornaľa
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0315/2017/E (PDF)
Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0313/2017/E (PDF)
Distribúcia
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0332/2017/E (PDF)
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0349/2017/E (PDF)
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0350/2017/E (PDF)
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0299/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0314/2017/E (PDF)
Distribúcia
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Pripojovacie poplatky
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0323/2017/E (PDF)
Distribúcia
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0320/2017/E (PDF)
Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0322/2017/E (PDF)
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0330/2017/E (PDF)
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0329/2017/E (PDF)
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0331/2017/E (PDF)
Distribúcia