LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0231/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0333/2017/E (PDF)
Distribúcia
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0279/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0348/2017/E (PDF)
Distribúcia
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0249/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0248/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0246/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
JMB, s.r.o.
V. Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0247/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0286/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0339/2017/E (PDF)
Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0237/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0271/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0238/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0215/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0352/2017/E (PDF)
Distribúcia
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0351/2017/E (PDF)
Distribúcia
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0216/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0211/2018/E (PDF)
Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0268/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2017/E-ZR (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom