SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0298/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0336/2017/E (PDF)
Distribúcia
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0340/2017/E (PDF)
Distribúcia
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0297/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0259/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0345/2017/E (PDF)
Distribúcia
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0285/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0294/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0253/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0293/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0281/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0292/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Plastika, a.s.
Novozámocká cesta 222C, Nitra
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0270/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0277/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
OFZ, a.s.
, Istebné
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0283/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0303/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0225/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0325/2017/E (PDF)
Distribúcia