ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0234/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0068/2017/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0200/2017/E [PDF]

SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0335/2017/E (PDF)
Distribúcia
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0221/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0210/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0250/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0280/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0223/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0265/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0205/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0233/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0288/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0243/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0235/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0273/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0302/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0075/2017/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0202/2017/E [PDF] v znení rozhodnutia 14/14798/17/RR.