ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0245/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0282/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0213/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0308/2017/E (PDF)
Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0227/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0241/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0264/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0224/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA, a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0251/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0256/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0295/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.
Hlavná 104, Košice
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0304/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0229/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0257/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2017/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0218/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0296/2017/E (PDF)
Distribúcia
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0230/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0217/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0222/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0211/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom