BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0163/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0241/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PASPOL SK, spol. s r.o.
, Pravenec 420
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0277/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0098/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0169/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0242/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0197/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0230/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0281/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0120/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0279/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0140/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0245/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0254/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0196/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0036/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2022/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0182/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0293/2017/E mení rozhodnutie číslo [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0191/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
OFZ, a.s.
, Istebné
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0173/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0290/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0020/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 09.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0243/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom