HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0187/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0180/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENSTRA, a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0207/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0166/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0024/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0201/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0181/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0161/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0198/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0208/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Plastika, a.s.
Novozámocká cesta 222C, Nitra
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0270/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0091/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2022/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0083/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0157/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0167/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0165/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0221/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0035/2019/E [PDF], 0019/2020/E [PDF], 0032/2021/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0170/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0269/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom