CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0189/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0184/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0021/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0159/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0154/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0199/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0209/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0155/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0280/2019/E [PDF], 0279/2020/E [PDF], 0094/2021/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0240/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0171/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0176/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0025/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0190/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0156/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0020/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0158/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0192/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
JMB, s.r.o.
V. Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0247/2017/E ruší rozhodnutie číslo 0094/2017/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 03.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0164/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom