ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0207/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0228/2017/E (PDF)
Dodávka DPI
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0220/2017/E (PDF)
Dodávka DPI
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0208/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Dodávka DPI
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0204/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0244/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0206/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0262/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 06.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0260/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0291/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0252/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0312/2017/E (PDF)
Distribúcia
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0300/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0290/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0240/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0254/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0276/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0284/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGA Slovakia s. r. o.
ul. Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0203/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom