AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0176/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0133/2024/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0133/2024/E mení rozhodnutie číslo 0176/2023/E [PDF]
Distribúcia
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 13.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 25.01.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0188/2018/E [PDF]
Distribúcia
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0188/2018/E [PDF]
Distribúcia
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 13.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0188/2018/E [PDF]
Distribúcia
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0188/2018/E (PDF)
Distribúcia
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0143/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0148/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0117/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2022/E (PDF)
Distribúcia
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0188/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0143/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0148/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0117/2021/E (PDF)
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0249/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0033/2018/E v znení rozhodnutia č. 0070/2019/E v znení rozhodnutia č. 0299/2019/E v znení rozhodnutia č. 0082/2020/E
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0249/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0033/2018/E [PDF]
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0033/2018/E [PDF]
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0249/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0023/2019/E [PDF], 0016/2020/E [PDF], 0004/2021/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0070/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0299/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0082/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0131/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0176/2022/E (PDF)
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 05.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0033/2018/E [PDF]
Distribúcia
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 18.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0249/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0033/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0299/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0082/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0131/2021/E (PDF)
Distribúcia