SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 16.07.2021
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 16.07.2021
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 15.07.2021
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.07.2021
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 14.07.2021
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 14.07.2021
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 12.07.2021
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 09.07.2021
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 09.07.2021
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 09.07.2021
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.07.2021
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 06.07.2021
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 06.07.2021
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 01.07.2021
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 01.07.2021
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 01.07.2021
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 30.06.2021
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 29.06.2021
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2021