Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 17.07.2013
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 16.07.2013
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 15.07.2013
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Cyrila a Metoda 19, Vrútky
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2013
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.01.2013
Poznámka:
Lumius Slovakia, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 14.12.2012
Poznámka: , Spis č. 8536-2012-BA
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 24.08.2012
Poznámka:
VSS, a.s. Košice
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 01.08.2012
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 01.08.2012
Poznámka:
AB Facility s. r. o.
Križkova 9, Bratislava
Dátum: 23.07.2012
Poznámka:
LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 19.07.2012
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 29.06.2012
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.06.2012
Poznámka: