Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 30.12.2005
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.01.2007
Poznámka:
Lumius Slovakia, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2014
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 08.01.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2023/E-ZR
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0183/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0183/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 23.01.2019
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0139/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0139/2023/E-ZR
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 17.01.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0001/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0063/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0063/2023/E-ZR
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.01.2021
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 29.01.2007
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.03.2014
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 08.01.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0027/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0027/2023/E-ZR
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 28.01.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0158/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0158/2023/E-ZR
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.02.2019
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 04.02.2020