Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 30.12.2005
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.09.2006
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 29.01.2007
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.01.2007
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 06.03.2007
Poznámka:
ELBEVA, a.s.
Letištná 61/319, Dunajská Streda
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
, Istebné
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
OFZ, a.s.
Cukrovarská 726, SEREĎ
Dátum: 08.03.2007
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Glacier Tribometal Slovakia, a.s.
Nábrežie 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1, Trnava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska 1465, Hriňova
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
KORDSERVICE SK, a.s.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Ružomberská energetická spoločnosť, a.s. (v skratke R.E.S.,a.s.)
Textilná 23, Ružomberok
Dátum: 13.03.2007
Poznámka: