OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2019
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 28.05.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0006/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0104/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0104/2023/E-ZR
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 07.04.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0006/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0197/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0197/2023/E-ZR
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
, Istebné
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 04.04.2014
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 26.02.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/E-ZR
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 08.04.2016
Poznámka:
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/E-ZR
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 21.03.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0159/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0159/2023/E-ZR
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 03.07.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0007/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0099/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0099/2023/E-ZR
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.04.2021
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 28.04.2022
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Cyrila a Metoda 19, Vrútky
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 07.04.2014
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 05.03.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0082/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0082/2023/E-ZR
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 13.04.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0069/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0069/2023/E-ZR
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR