Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 14.12.2012
Poznámka: , Spis č. 8536-2012-BA
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 24.08.2012
Poznámka:
VSS, a.s. Košice
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 01.08.2012
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 01.08.2012
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0080/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0080/2023/E-ZR
AB Facility s. r. o.
Križkova 9, Bratislava
Dátum: 23.07.2012
Poznámka:
LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 19.07.2012
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.06.2012
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 14.06.2012
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0086/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0086/2023/E-ZR
KSP, s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Dátum: 13.03.2012
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 29.06.2012
Poznámka:
MAGNA E. A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
Dátum: 12.03.2012
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.02.2012
Poznámka: , 3027-2011-BA
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 25.01.2012
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 21.12.2011
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava 26
Dátum: 21.12.2011
Poznámka:
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 08.11.2011
Poznámka:
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 28.10.2011
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Šoltésovej 5, KOŠICE
Dátum: 21.10.2011
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 28.10.2011
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.11.2011
Poznámka: