Jakub Solar s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
CES-SOLAR 33, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
HK-Promotion, s.r.o
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
Lota s.r.o.
Rybníky, Kláštor pod Znievom
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ProSun, s. r. o.
Ladomerská Vieska 1030, Ladomerská Vieska 1030
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
CES-SOLAR 15, s. r. o.
Námestie slobody 27, Sabinov
Dátum: 19.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
J & M ALFYTOUR spol.s r.o.
Hlavná nám. 13, Šahy
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SUN4ENERGY ZVB, s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SULLO, s.r.o.
Račianska 96, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021
FVE TUŠICE I s.r.o.
Kollárova 446, Sečovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
KOMAX SK s. r. o.
Špitálska 2190/55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
FVE HOROVCE II s. r. o.
Tajovského 7, Košice
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SOLARICA one, spol. s r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
LOJECT 6 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021
LOJECT 5 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021