Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.7.2020
Ing. Daniel Chynoranský
Ulica Vladimíra Clementisa 6449/21, Trnava
Dátum: 08.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
AGROMAČAJ a.s.
Kráľová pri Senci č. 455, Kráľová pri Senci
Dátum: 17.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.8.2021
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2020
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, Dolný Kubín
Dátum: 17.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.5.2020
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.7.2020
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.7.2020
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.8.2020
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
Gabriela Belanová
Krížna 30, Bratislava
Dátum: 11.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.3.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.5.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.5.2021
CITA VIA, s.r.o.
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.3.2021
PYROLYZA 6 s.r.o.
Vodárenská 6, Košice
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.5.2020
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.1.2021