CITA VIA, s.r.o.
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.3.2021
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.2.2021
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.1.2021
MVDr. Júlia Šmálová
Partizánska 415/4, Turčianske Teplice
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.3.2021
Mgr. Milina Chalupková
Jarná 816/3, Revúca
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.3.2021
Drahomíra Kiprichová
Piesková 2115/7, Stupava
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2021
Ivan Dieška
Rybárska 876/15, Dolný Kubín
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.4.2021
Ing. Jaroslav Lackovič
Cerová 13, Viničné
Dátum: 26.04.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.4.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.3.2021
Apollo Business Center V a. s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.4.2021
Apollo Business Center V a. s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.4.2021
Apollo Business Center III a.s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.4.2021
Apollo Business Center III a.s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.4.2021
FVE Svederník s. r. o.
Pod Hájom 230/28, Chynorany
Dátum: 12.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.4.2021
BPS Kamenica s. r. o.
Palárikova 76, Čadca
Dátum: 12.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.3.2021
PVE Nová Lehota, s.r.o.
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 17.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.5.2021
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.5.2021
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 27.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.4.2021
Lenobo s. r. o.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 31.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.5.2021
Lenobo s. r. o.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 31.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.5.2021