SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 26.10.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR (PDF)
Danucem Slovensko a.s.
, Rohožník
Dátum: 26.10.2022
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 25.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0078/2023/E-KV bolo zmenené rozhodnutím číslo 0001/2024/E-KV [PDF]
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 24.10.2022
Poznámka:
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
MPconnect s.r.o.
P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 18.10.2022
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 18.10.2022
Poznámka: