DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 20.09.2023
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 20.09.2023
Poznámka:
X-BIONIC® SPHERE a.s.
Dubová 33/A, Šamorín
Dátum: 19.09.2023
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 18.09.2023
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 18.09.2023
Poznámka:
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 11.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
SOLID C.A.H., s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 04.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2024/E-KV mení rozhodnutie číslo 0078/2023/E-KV (PDF)
Wellness Invest, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava
Dátum: 18.04.2023
Poznámka:
LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Spojená škola
Kremnička 10, Kremnička
Dátum: 12.12.2022
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 01.12.2022
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 18.11.2022
Poznámka: