WELLNESS s.r.o.
Patince 431, Patince
Dátum: 09.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0096/2017/E-KV 7 v znení rozhodnutia č. 0051/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0096/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0046/2020/E-KV
LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 08.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0047/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0058/2018/E-KV
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV z 21. 10. 2019
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E-KV z. 03. 10. 2018
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2018/E-KV
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/E-KV z 06. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0045/2018/E-KV z 04. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0061/2018/E-KV z 05. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/E-KV
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV z 06. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV z 28. 10. 2019
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2017/E-KV z 20. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0011/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0066/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0051/2020/E-KV z 28. 10. 2019
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV z 06. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV z 28. 10. 2019
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: Korekcia Pzn -2,17 €/MWh Zmena rozhodnutia č. 0089/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0048/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0007/2019/E-KV
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 02.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0057/2018/E-KV z 04. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0011/2020/E-KV z 01. 10. 2019
X-BIONIC® SPHERE a.s.
Dubová 33/A, Šamorín
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0067/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0052/2018/E-KV z 20. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0105/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0045/2020/E-KV
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0112/2018/E-KV z 10. 01. 2019 v znení rozhodnutia č. 0006/2019/E-KV z 25. 02. 2019 v znení rozhodnutia č. 0015/2020/E-KV z 02. 10. 2019
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0025/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0039/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0079/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0033/2020/E-KV
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0024/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0038/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0080/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0031/2020/E-KV
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0023/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0037/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0081/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0030/2020/E-KV
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0022/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0036/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0082/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0029/2020/E-KV
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0034/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0084/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0028/2020/E-KV
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0035/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0083/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0027/2020/E-KV
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0033/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0086/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0026/2020/E-KV