Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2021/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2021/E-KV (PDF)
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2020/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0056/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2021/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2021/E-KV (PDF)
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 02.08.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0110/2022/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0066/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/E-KV (PDF)
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/E-KV (PDF)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0058/2022/E-KV [pdf, nové okno]
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2021/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2021/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2021/E-KV (PDF)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0056/2022/E-KV [pdf, nové okno]
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2021/E-KV (PDF)
PVE Nová Lehota s.r.o
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0073/2021/E-KV (PDF)
LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č.
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0072/2021/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2021/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/E-KV (PDF)
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0070/2021/E-KV (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0025/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2021/E-KV (PDF)