Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1, Prešov
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0057/2017/E-KV (PDF)
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2017/E-KV (PDF)
Spojená škola
Kremnička 10, Kremnička
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0107/2017/E-KV (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0094/2017/E-KV (PDF)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/E-KV (PDF)
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0042/2017/E-KV (PDF)
KOMAD spol. s r.o.
Krásno nad Kysucou 292, Krásno nad Kysucou
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2017/E-KV (PDF)
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0058/2017/E-KV (PDF)
LATARE s.r.o.
Hlavná 146, Prešov
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2019/E-KV (PDF)
JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Loger 1112, Vlčany
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0100/2017/E-KV (PDF)
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0078/2017/E-KV (PDF)
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0082/2017/E-KV (PDF)
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2017/E-KV (PDF)
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0068/2017/E-KV (PDF)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0032/2017/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 06.09.2021
Poznámka:
WELLNESS s.r.o.
Patince 431, Patince
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0096/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2021/E-KV (PDF)
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2021/E-KV (PDF)
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2021/E-KV (PDF)