DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 22.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/E-KV (PDF)
TOP PELET, s.r.o.
Družstevná 501, Krnča
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0072/2017/E-KV (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0055/2018/E-KV (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2018/E-KV (PDF)
SCM, s.r.o.
Adámiho 1, Bratislava
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0091/2017/E-KV (PDF)
RADIANA, s.r.o.
Radlinského 792/17V, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/E-KV (PDF)
LEVIATAN ENERGY PLUS s. r. o.
Železničná 26A, Senec
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2017/E-KV (PDF)
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0070/2017/E-KV (PDF)
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0083/2017/E-KV (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/E-KV (PDF)
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, Zvolen
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2017/E-KV (PDF)
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2017/E-KV (PDF)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0045/2017/E-KV (PDF)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0044/2017/E-KV (PDF)
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1, Prešov
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0057/2017/E-KV (PDF)
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2017/E-KV (PDF)
Spojená škola
Kremnička 10, Kremnička
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0107/2017/E-KV (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0094/2017/E-KV (PDF)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/E-KV (PDF)
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0042/2017/E-KV (PDF)