GPWE-A s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava
Dátum: 22.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0095/2017/E-KV (PDF)
GPWE-A s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0102/2022/E-KV (PDF)
GPWE-A s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava
Dátum: 14.11.2022
Poznámka:
Greenfarm, s.r.o.
Hosťovce 284, Hosťovce
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2021/E-KV (PDF)
Greenfarm, s.r.o.
Hosťovce 284, Hosťovce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
Greenfarm, s.r.o.
Hosťovce 284, Hosťovce
Dátum: 27.11.2023
Poznámka:
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0109/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/E-KV (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0109/2018/E-KV [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0058/2020/E-KV [PDF]
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 14.11.2019
Poznámka:
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0058/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2022/E-KV (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 26.10.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 11.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0185/2023/E-ZR
J&L farm, s.r.o.
Matunákova 830/15, Šurany
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/E-KV (PDF)
J&L farm, s.r.o.
Priemyselná 3096, Zlaté Moravce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
J&L farm, s.r.o.
Priemyselná 3096, Zlaté Moravce
Dátum: 23.11.2023
Poznámka:
JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Loger 1112, Vlčany
Dátum: 05.04.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0081/2022/E-KV (PDF)
JAV - AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
Loger 1112, Vlčany
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0100/2017/E-KV (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0071/2017/E-KV z 13. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0013/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0070/2018/E-KV z 03. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E-KV z 30. 10. 2019
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0071/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2021/E-KV (PDF)
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0071/2017/E-KV [PDF]