Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2017/E-KV z 03. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0020/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0098/2018/E-KV z 23. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0035/2020/E-KV z 04. 10. 2019
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 04.10.2019
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 23.10.2018
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0020/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0085/2017/E-KV
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
Farma Babindol, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 09.10.2023
Poznámka:
FARNA, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2020/E-KV (PDF)
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV z 21. 10. 2019
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0104/2017/E-KV [PDF]
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 21.10.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0104/2017/E-KV [PDF]
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 12.12.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0024/2023/E-ZR (PDF)
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 25.10.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0104/2017/E-KV [PDF]
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0104/2017/E-KV [PDF]
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 26.09.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0024/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0024/2023/E-ZR
Ganz Set SK s.r.o.
J. Kármána 18/11, Lučenec
Dátum: 15.02.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0034/2018/E-ZR (PDF)
GPWE-A s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava
Dátum: 22.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0095/2017/E-KV (PDF)
GPWE-A s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0102/2022/E-KV (PDF)
GPWE-A s.r.o.
Mickiewiczova 2, Bratislava
Dátum: 14.11.2022
Poznámka:
Greenfarm, s.r.o.
Hosťovce 284, Hosťovce
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2021/E-KV (PDF)