ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 06.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0045/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2022/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2021/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0056/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2021/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/E-KV z 06. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0045/2018/E-KV z 04. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0061/2018/E-KV z 05. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/E-KV
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0056/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0005/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0060/2018/E-KV v znení rozhodnutia 0002/2020/E-KV
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.09.2019
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2022/E-KV (PDF)
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 04.12.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0045/2018/E-KV mení rozhodnutie č 0103/2017/E-KV
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.10.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0056/2017/E-KV
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka:
Enstra power generation a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0061/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2021/E-KV (PDF)
ENSTRA Power Generation a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0061/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0050/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0100/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0056/2020/E-KV
Enstra power generation a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 07.11.2019
Poznámka:
Enstra power generation a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 20.11.2018
Poznámka: