DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 09.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0100/2022/E-KV (PDF)
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 22.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/E-KV (PDF)
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0076/2022/E-KV (PDF)
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0055/2017/E-KV (PDF)
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
E.P.E., s.r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 13.10.2023
Poznámka:
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/E-KV (PDF)
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0077/2022/E-KV (PDF)
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 10.10.2023
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0014/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0040/2017/E-KV
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 14.10.2019
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/E-KV z 04. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0014/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0063/2018/E-KV z 05. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0047/2020/E-KV z 14. 10. 2019
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0014/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0030/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2022/E-KV (PDF)
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0030/2021/E-KV (PDF)
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
ENERGOSYSTÉMY s. r. o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0020/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/E-KV (PDF)
ENERGY CONSULTING & SERVICES, s.r.o.
Hviezdoslavova 18, Banská Bystrica
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: