CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 13.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0099/2022/E-KV (PDF)
Danucem Slovensko a.s.
, Rohožník
Dátum: 26.10.2022
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 11.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2022/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0078/2021/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0072/2021/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0049/2022/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/E-KV z 11. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0006/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0062/2018/E-KV z 05. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0012/2020/E-KV z 01. 10. 2019
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.10.2019
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.09.2018
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/E-KV
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0111/2022/E-KV (PDF)
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 09.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0100/2022/E-KV (PDF)