CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 10.10.2023
Poznámka:
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0050/2017/E-KV z 09. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0043/2018/E-KV z 20. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0101/2018/E-KV z 21. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0062/2020/E-KV z 03. 12. 2019
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0050/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2021/E-KV (PDF)
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 21.11.2018
Poznámka:
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 09.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2022/E-KV (PDF)
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 03.12.2019
Poznámka:
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 20.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0043/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0050/2017/E-KV
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
CHIRANA T.Injecta, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 10.10.2023
Poznámka:
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.01.2017
Poznámka:
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 03.10.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0066/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2022/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E-KV z. 03. 10. 2018
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2021/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 06.09.2021
Poznámka:
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0068/2017/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 12.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0074/2022/E-KV (PDF)
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 12.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0021/2018/E-ZR (PDF)
CRH (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0070/2017/E-KV (PDF)