STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 25.10.2023
Poznámka:
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2021/E-KV (PDF)
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2020/E-KV z 24. 01. 2020
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2020/E-ZR (PDF)
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0026/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2022/E-KV (PDF)
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2017/E-KV (PDF)
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0090/2022/E-KV (PDF)
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 29.09.2022
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Zvolenská cesta 1A, Banská Bystrica
Dátum: 26.10.2024
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Zvolenská cesta 1A, Banská Bystrica
Dátum: 26.10.2023
Poznámka:
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1, Prešov
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0057/2017/E-KV (PDF)
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 4776/1, Prešov
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0091/2022/E-KV (PDF)
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0046/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0108/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0064/2020/E-KV
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0063/2017/E-KV [PDF]
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/E-KV (PDF)
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 21.01.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0063/2017/E-KV [PDF]
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
, Boleráz
Dátum: 04.12.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0063/2017/E-KV [PDF]