SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2021/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2021/E-KV (PDF)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0056/2022/E-KV [pdf, nové okno]
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2017/E-KV z 06. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0012/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV z 06. 09. 2018 v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV z 28. 10. 2019
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 28.10.2019
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 28.10.2019
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 28.10.2019
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2021/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 06.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0012/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0056/2022/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 22.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie č. 0056/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0106/2017/E-KV
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0011/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0007/2017/E-KV
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0012/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0088/2017/E-KV
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 10.01.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0056/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0011/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2022/E-KV (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 26.09.2023
Poznámka: