Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 04.09.2018
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0059/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2022/E-KV (PDF)
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, Myjava
Dátum: 17.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0002/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0041/2017/E-KV
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 26.09.2022
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 26.09.2022
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 18.09.2023
Poznámka:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 18.09.2023
Poznámka:
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 23.10.2018
Poznámka:
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 10.10.2019
Poznámka:
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0018/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0086/2017/E-KV
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0086/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2021/E-KV (PDF)
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 03.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0018/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/E-KV (PDF)
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0086/2017/E-KV z 03. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0018/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0097/2018/E-KV z 23. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E-KV z 10. 10. 2019
CETUNAL, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
CETUNAL, s.r.o.
Vajnorská 100/A , Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 09.10.2023
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0082/2017/E-KV (PDF)
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 20.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0079/2022/E-KV (PDF)
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0078/2017/E-KV (PDF)
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 17.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0080/2022/E-KV (PDF)