PRO POPULO PP a.s.
Nám. sv. Egídia 78, Poprad
Dátum: 22.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2017/E-KV (PDF)
PRO POPULO PP a.s.
Nám. sv. Egídia 78, Poprad
Dátum: 13.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0104/2022/E-KV (PDF)
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0042/2017/E-KV (PDF)
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 04.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0086/2022/E-KV (PDF)
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 19.03.2024
Poznámka:
PVE Nová Lehota s.r.o
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 30.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0073/2021/E-KV (PDF)
PVE Nová Lehota s.r.o
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 17.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0053/2022/E-KV (PDF)
RADIANA, s.r.o.
Radlinského 792/17V, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/E-KV (PDF)
RADIANA, s.r.o.
Gorkého 15, Spišská Nová Ves
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0105/2022/E-KV (PDF)
RDB s.r.o.
Budulovská 29, Moldava nad Bodvou
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
SCM, s.r.o.
Adámiho 1, Bratislava
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0091/2017/E-KV (PDF)
SCM, s.r.o.
Adámiho 1, Bratislava
Dátum: 08.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0106/2022/E-KV (PDF)
SCM, s.r.o.
Adámiho 1, Bratislava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/E-KV (PDF)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0087/2022/E-KV (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0094/2017/E-KV (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 23.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0088/2022/E-KV (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Poznámka:
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
Kutlíkova 17, Bratislava
Dátum: 21.06.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0069/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2022/E-KV (PDF)