Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0034/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0042/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0103/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0007/2020/E-KV
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 26.09.2019
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 20.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0042/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0034/2017/E-KV
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0034/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0103/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2021/E-KV (PDF)
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0103/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2022/E-KV (PDF)
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 13.01.2017
Poznámka:
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0073/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0004/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0073/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0013/2020/E-KV
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0073/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/E-KV (PDF)
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 13.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0004/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2022/E-KV (PDF)
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 03.10.2018
Poznámka:
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 26.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0004/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0073/2017/E-KV
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 14.03.2024
Poznámka:
PRO POPULO PP a.s.
Nám. sv. Egídia 78, Poprad
Dátum: 22.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2017/E-KV (PDF)
PRO POPULO PP a.s.
Nám. sv. Egídia 78, Poprad
Dátum: 13.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0104/2022/E-KV (PDF)
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0042/2017/E-KV (PDF)