MSG 4, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0040/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2022/E-KV (PDF)
MSG 4, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 10.10.2019
Poznámka:
MSG 5, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/E-KV (PDF)
MSG 5, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2019/E-KV z 25. 03. 2019 v znení rozhodnutia č. 0041/2020/E-KV z 10. 10. 2019
MSG 5, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 10.10.2019
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 22.08.2022
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2021/E-KV (PDF)
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0044/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0106/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0057/2020/E-KV
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 14.11.2019
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0044/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0030/2022/E-KV (PDF)
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 27.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0044/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0054/2017/E-KV
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 08.11.2023
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 15.01.2024
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 16.01.2024
Poznámka:
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
PM Planting, s.r.o.
Na Štrkovisko 975/5, Ivanka pri Nitre
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/E-KV (PDF)
PM Planting, s.r.o.
Na Štrkovisko 975/5, Ivanka pri Nitre
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
PM Planting, s.r.o.
Na Štrkovisko 975/5, Ivanka pri Nitre
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0034/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0042/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0103/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0007/2020/E-KV