MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
MPconnect s.r.o.
P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Dátum: 28.10.2019
Poznámka:
MPconnect s.r.o.
P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0110/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/E-KV (PDF)
MPconnect s.r.o.
P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0110/2018/E-KV [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0049/2020/E-KV [PDF]
MPconnect s.r.o.
P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0049/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2022/E-KV (PDF)
MPconnect s.r.o.
P. Pazmáňa 49/3, Šaľa
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
MSG 1, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 10.10.2019
Poznámka:
MSG 1, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/E-KV (PDF)
MSG 1, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0008/2019/E-KV [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0037/2020/E-KV [PDF]
MSG 1, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0037/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2022/E-KV (PDF)
MSG 1, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
MSG 1, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 21.12.2024
Poznámka:
MSG 2, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2019/E-KV z 25. 03. 2019 v znení rozhodnutia č. 0038/2020/E-KV z 10. 10. 2019
MSG 2, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 10.10.2019
Poznámka:
MSG 2, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0038/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2022/E-KV (PDF)
MSG 3, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2019/E-KV z 25. 03. 2019 v znení rozhodnutia č. 0039/2020/E-KV z 10. 10. 2019
MSG 3, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 10.10.2019
Poznámka:
MSG 3, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 25.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2022/E-KV (PDF)
MSG 4, s.r.o.
Bernolákova 53, Zlaté Moravce
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/E-KV z 25. 03. 2019 v znení rozhodnutia č. 0040/2020/E-KV z 10. 10. 2019