MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.09.2023
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.09.2023
Poznámka:
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2021/E-KV (PDF)
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 11.12.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0049/2018/E-KV mení rozhodnutie č. 0059/2017/E-KV
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 19.11.2019
Poznámka:
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0049/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2022/E-KV (PDF)
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 89, Nitra
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Korekcia Pzn -2,17 €/MWh Zmena rozhodnutia č. 0059/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0049/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0104/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0061/2020/E-KV
Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4, Košice - Staré Mesto
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0108/2017/E-KV (PDF)
Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4, Košice - Staré Mesto
Dátum: 04.04.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0085/2022/E-KV (PDF)
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.09.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 25.10.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 31.10.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 02.11.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: