KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 12.10.2023
Poznámka:
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 22.11.2023
Poznámka:
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 22.11.2023
Poznámka:
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 22.11.2023
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0019/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0084/2017/E-KV
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 11.10.2019
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0084/2017/E-KV v znení rozhodnutia č. 0019/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0094/2018/E-KV v znení rozhodnutia č. 0043/2020/E-KV
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0084/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2021/E-KV (PDF)
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0019/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2022/E-KV (PDF)
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
KOGE HK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
KOMAD spol. s r.o.
, Krásno nad Kysucou
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0082/2022/E-KV (PDF)
KOMAD spol. s r.o.
Krásno nad Kysucou 292, Krásno nad Kysucou
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2017/E-KV (PDF)
KOMAD spol. s r.o.
Krásno nad Kysucou 292, Krásno nad Kysucou
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 10.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0083/2022/E-KV (PDF)
KOMTERM energy SK, s.r.o.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0058/2017/E-KV (PDF)
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0089/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č.
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 14.11.2022
Poznámka: