ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0029/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/E-KV (PDF)
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie 0015/2018/E-KV mení rozhodnutie 0029/2017/E-KV
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 03.10.2018
Poznámka:
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0029/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0015/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0072/2018/E-KV z 03. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0014/2020/E-KV z 02. 10. 2019
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0015/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2022/E-KV (PDF)
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
ADANIK, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.09.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/E-KV z 03. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0017/2018/E-KV z 30. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0095/2018/E-KV z 15. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0042/2020/E-KV z 11. 10. 2019
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie č. 0017/218/E-KV mení rozhodnutie č. 0087/2017/E-KV
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0017/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0095/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2021/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2022/E-KV (PDF)
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 11.10.2019
Poznámka:
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0095/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2021/E-KV (PDF)
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Agroenergo SK s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
Agrogrowe, s.r.o.
Karola Kuzmányho 3098/8, Zlaté Moravce
Dátum: 28.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/E-KV (PDF)
Agrogrowe, s.r.o.
Karola Kuzmányho 3098/8, Zlaté Moravce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka:
Agrogrowe, s.r.o.
Karola Kuzmányho 3098/8, Zlaté Moravce
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2018/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2020/E-KV (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2021/E-KV (PDF)