MND a.s.
Úprkova 807/6, Hodonín
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
ENIQ Sp. z o.o.
ul. Al. Roździeńskiego 190 lok. B, Katowice
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
SPOLGAS s.r.o.
Fűgnerova 1233, Louny
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 018/13148/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ENGIE Global Markets
1 Place Samuel de Champlain, Courbevoie, Francúzsko
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, Potvorice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED
Triton Street 20, Londýn
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68, Mojmírovce
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Šintava
Šintava 244
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukačovce
Dátum: 02.03.2022
Poznámka:
AIK Energy Austria GmbH
Annagasse 8/12, Viedeň
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Šumiac
Jegorovova 4114, Šumiac
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Sološnica
Sološnica 527
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Rozložná
Rozložná 81
Dátum: 01.03.2022
Poznámka:
Obec Studienka
Studienka 364 , Studienka na Záhorí
Dátum: 01.03.2022
Poznámka: