Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 30.08.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 046/33264/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
SLV s.r.o.
Krajné 52
Dátum: 03.12.2020
Poznámka:
SLV s.r.o.
Krajné 52
Dátum: 07.06.2017
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 09.12.2019
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Šúrska 5, Modra
Dátum: 09.12.2020
Poznámka:
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, Tisovec
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 04.09.2020
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 15.05.2019
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 24.08.2023
Poznámka:
SLOVKONTAKT,s.r.o.
Lúčna 34, Nemce
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 27-32, Bartošova Lehôtka - Skalka
M. R. Štefánika 7, Žiar nad Hronom
Dátum: 12.04.2017
Poznámka:
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 2 - 4 Bratislava Slovnaft
Vlčie hrdlo 569/62, Bratislava - Ružinov
Dátum: 13.10.2022
Poznámka:
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 28 - 67 Mojšova Lúčka – Za vrchom
Minčolská 3, Žilina
Dátum: 07.06.2023
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 12.10.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 18.09.2018
Poznámka: