TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 30.08.2023
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 002/30077/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 30.08.2023
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 21.10.2019
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 11.08.2023
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 28.09.2018
Poznámka:
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
Boleráz
Dátum: 01.02.2022
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.09.2018
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 01.12.2022
Poznámka:
STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, Žiar nad Hronom
Dátum: 06.09.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 058/34493/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 16.09.2019
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 12.09.2019
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 20.10.2021
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
STEFE Rožňava, s.r.o.
Páterová 8, Rožňava
Dátum: 14.08.2018
Poznámka:
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 26.02.2019
Poznámka:
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 08.11.2022
Poznámka:
STEEL MAXX, s.r.o.
Štós 209, Štós
Dátum: 18.02.2022
Poznámka: