V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 25.10.2019
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 14.11.2017
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.05.2022
Poznámka:
V + V STAVINVEST, s.r.o.
Kapitána Jaroša 4, Banská Bystrica
Dátum: 09.11.2018
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.01.2021
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka:
Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 05.08.2021
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 05.08.2019
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 06.09.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 050/34304/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
UK ENERGY SLOVAKIA, s. r. o.
Pri Habánskom mlyne 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.09.2022
Poznámka:
UK ENERGY SLOVAKIA, s. r. o.
Pri Habánskom mlyne 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 26.10.2021
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
TWL trading & services, s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 23.04.2020
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 04.07.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 008/30504/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 26.10.2021
Poznámka: