Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 19.06.2017
Poznámka:
WORLDENERGY SA
Via Cantonale, Soazza
Dátum: 19.10.2018
Poznámka:
VÝVOJ Martin, a.s.
Komenského 19, Martin
Dátum: 24.02.2022
Poznámka:
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 12.10.2022
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/420/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.11.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.07.2023
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 012/28403/2023/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 09.07.2021
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 18.11.2019
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 27.09.2018
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 10.06.2019
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 24.10.2018
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 22.08.2022
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 022/27276/2022/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 27.10.2021
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 09.11.2018
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 16.01.2018
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 14.09.2023
Poznámka: