Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 02.11.2017
Poznámka:
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 02.11.2017
Poznámka:
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 02.11.2017
Poznámka:
ZETEMA - energo s. r. o.
Mlynské Nivy 54, Bratislava
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
PBGAS, s. r. o.
K cintorínu 668, Žilina
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
PKP. system, s.r.o.
Dóžova 1611, Šaľa
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
Košeca 411
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
MRGas s.r.o.
Stráňavy 426/6, Stráňavy
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
AQUA - EKO, a. s.
Námestie sv. Martina 9, Holíč
Dátum: 07.11.2017
Poznámka:
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Rokycany
Rokycany 45, Rokycany
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 002/42297/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Slavošovce
Slavošovce 113
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Sedmerovec
Sedmerovec, Slávnica
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Drahovce
Hlavná 429/127, Drahovce
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Rejdová
Rejdová 47
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Horné Orešany
Horné Orešany 190
Dátum: 09.11.2017
Poznámka:
Obec Horná Súča
Horná Súča 233
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: