Obec Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok 42, Bzovík
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Kuchyňa
Kuchyňa 220
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Kvetoslavov
Kvetoslavov 258
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Jalšovík
Jalšovík 23, Bzovík
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Chrasť nad Hornádom
Chrasť nad Hornádom 165
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Kobylnice
Kobylnice 19, Kobylnice
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Kľačany
Kľačany 211
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
Obec Milhosť
Milhosť 6, Košice okolie
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 28.11.2017
Poznámka:
SELU s.r.o.
Želovce 802, Želovce 802
Dátum: 30.11.2017
Poznámka:
JURIKY s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 30.11.2017
Poznámka:
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Nám. slobody 10, Skalica
Dátum: 11.12.2017
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/420/2018/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
Obec Stankovce
Stankovce, Hlavná 1, Bačkov
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
Obec Tachty
Tachty 152, Nová Bašta
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
Obec Trnavá Hora
Trnavá Hora 229
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch 80, Teplý Vrch
Dátum: 27.12.2017
Poznámka:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 27.12.2017
Poznámka: